طراحی جعبه و بسته بندی | نشریات | لوگو و تمامی موارد گرافیکی مدیر وبلاگ : مجید محمودی شماره تلگرام و تماس : 09141468653 ایمیل majid1mahmodi@gmail.com http://ravanshenasi2014.mihanblog.com 2018-10-18T20:03:24+01:00 text/html 2018-05-13T04:44:56+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی طراحی کارت ویزیت آرایشگاه لندن | London Designer Business Card Design http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/551 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8twc_کارت_ویزیت_پشت_و_رو_آرایشگاه_زنانه_واقع_در_انگلیس.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/g3nr_photo_2018-05-13_09-10-28.jpg" alt=""></div> text/html 2018-05-13T04:43:06+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی طراحی روزنامه باریش | Newspaper design http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/550 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/74fy_photo_2018-05-13_09-10-42.jpg" alt=""></div> text/html 2018-04-25T11:28:40+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی کاتالوگ شرکت برنامه نویسی | Catalog of programming company http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/549 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/q5hd_photo_2018-04-25_15-46-21.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6o2z_photo_2018-04-25_15-46-19.jpg" alt=""></div> text/html 2018-04-25T11:28:01+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی کارت ویزیت برنامه نویسی | Business Cards Programming http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/548 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/bl03_photo_2018-04-25_15-46-24.jpg" alt=""></div> text/html 2018-04-25T11:27:14+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی لوگوی خبری | News logo http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/547 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wjba_photo_2018-04-25_15-46-15.jpg" alt=""></div> text/html 2018-04-18T04:52:56+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی کاور کتاب 1500 روز کار جهادی | Book Cover http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/546 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1ko4_کتاب_1500_روز_کار_جهادی_ماکو.jpg" alt=""></div> text/html 2018-04-18T04:51:25+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی کاور کتاب مطالعات گردشگری | Tourism Tourism Book Cover http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/545 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/k8oo_کتاب_مطالعات_گردشگری.png" alt=""></div> text/html 2018-04-18T04:49:20+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی لوگوی مدیریت حمل و نقل شهرداری | Municipal Transportation Management Logo http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/544 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y9vz_لوگوی_مدیریت_حمل_و_نقل_شهرداری.png" alt=""></div> text/html 2018-04-18T04:48:54+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی لوگوی آرایشی و بهداشتی سون | Cosmetic Logo SUN http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/543 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/r7j1_لوگوی_آرایشی_و_بهداشتی_سون.png" alt=""></div> text/html 2018-04-18T04:47:50+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی لوگو برای شرکت واقع در لندن | Logo for a London based company http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/542 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/1ykp_لوگو_برای_شرکت_واقع_در_لندن.png" alt=""></div> text/html 2018-04-18T04:46:56+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی لیبل نماهنگ راهبردی | Strategic soundtrack label http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/541 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/htbm_لیبل_نماهنگ_راهبردی.png" alt=""></div> text/html 2018-04-18T04:46:29+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی لیبل بیانات رهبری در مورد انتخابات | Leader's Speech on Elections http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/540 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/y1hh_لیبل_بیانات_رهبری_در_مورد_انتخابات.png" alt=""></div> text/html 2018-04-18T04:45:36+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی کاور و لیبل انتخابات | Cover and election labels http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/539 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7ofm_کاور_و_لیبل_انتخابات.png" alt=""></div> text/html 2018-03-19T12:26:38+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی کتاب 1500 روز کار جهادی | Designing book pages http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/538 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sijr_00.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>برای دیدن ادامه صفحات روی</b><a href="http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/538" target="_blank" title="کتاب 1500 روز"> ادامه مطلب</a><b><font color="#ff0000">&nbsp;</font>کلیک کنید</b></div> text/html 2018-03-17T09:45:01+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی جلد کتاب 1500 روز کار جهادی | Book Cover http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/537 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/eljw_3d-_02_final.png" alt=""></div>