طراحی جعبه و بسته بندی مدیر وبلاگ : مجید محمودی شماره تلگرام و تماس : 09141468653 ایمیل majid1mahmodi@gmail.com http://ravanshenasi2014.mihanblog.com 2018-03-20T04:47:54+01:00 text/html 2018-03-19T12:26:38+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی کتاب 1500 روز کار جهادی | Designing book pages http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/538 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sijr_00.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b>برای دیدن ادامه صفحات روی</b><a href="http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/538" target="_blank" title="کتاب 1500 روز"> ادامه مطلب</a><b><font color="#ff0000">&nbsp;</font>کلیک کنید</b></div> text/html 2018-03-17T09:45:01+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی جلد کتاب 1500 روز جهادی ماکو | Book Cover http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/537 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/eljw_3d-_02_final.png" alt=""></div> text/html 2018-03-17T09:42:21+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی پوستر گردشگری ایرانم | Tourism poster http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/536 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/4pui_mockup_(6).png" alt=""></div> text/html 2018-02-12T09:23:48+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی روزنامه باریش نیوز | Design Newspaper http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/535 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e690_(4).png" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hjei_525.png" alt=""></div> text/html 2018-01-31T11:42:22+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی طراحی کتاب سرشماری ماکو سال جدید | New Year Book Cached Design http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/534 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j8it_2327.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9by4_01_brochure-mockup.png" alt=""></div> text/html 2018-01-11T08:02:20+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی لیبل بسته بندی مرغ | Chicken packing label http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/533 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/63qt_logo_8.png" alt="Chicken packing label"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-01-08T09:02:48+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی نقشه گردشگری | Tourism map http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/532 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://xup.ir/images/25038353210528103642.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://xup.ir/images/19545900961073078959.png" alt=""></div> text/html 2018-01-03T13:11:25+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی کرم دست و صورت | Face cream http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/531 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s5j_find_(1).png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/7hcj_22312.jpg" alt=""></div> text/html 2018-01-02T11:31:59+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی طرح گونی کنسانتره مرغ | Chicken Concentrate Sack Plot http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/530 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n4c7_1.jpg" alt=""></div> text/html 2017-12-30T06:19:54+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی کیسه مرغ سبز | Green chicken bag http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/529 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ah0e_c_v1fifwaaa8ogl.png" alt=""></div> text/html 2017-12-05T07:23:54+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی طراحی جعبه کارتن مرغ سبز | Green Box Chicken Box Design http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/526 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ldrv_1.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/engy_2.png" alt=""></div> text/html 2017-12-04T11:01:42+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی طراحی جعبه کارتن مرغ | Chicken Carton Box Design http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/525 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/iirr_box_packagingbyferrindotito.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/o17u_001_soap_bar_package_mock-up.png" alt=""></div> text/html 2017-11-29T02:09:06+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی طراحی نایلکس نان | Nylex Bread Design http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/524 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/b7o3_01.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0us3_02.png" alt=""></div> text/html 2017-11-29T01:58:23+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی طراحی لیبل کرم دست و صورت | Hand and Face Cream Label Design http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/523 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/s5fo_photo_2017-10-09_11-57-09.jpg" alt=""></div> text/html 2017-11-29T01:57:57+01:00 ravanshenasi2014.mihanblog.com مجید محمودی طراحی لیبل شامپو | Design of shampoo labels http://ravanshenasi2014.mihanblog.com/post/522 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m7g_photo_2017-10-09_11-57-13.jpg" alt=""></div>